Tài liệu DaisanErp

Tài liệu hướng dẫn toàn diện cho người dùng và lập trình viên về phần mềm Odoo Erp. Dễ dàng tìm kiếm hướng dẫn sử dụng và lời khuyên hữu ích phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tài nguyên hữu ích cho người dùng Daisanerp & nhà phát triển

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Đối với người dùng cuối của Daisanerp, dễ dàng tìm thấy các hướng dẫn chức năng, mẹo hữu ích và tài liệu tham khảo cho nhiều loại ứng dụng và quy trình.

Tài liệu kỹ thuật

Đây là những hướng dẫn dành cho lập trình viên Daisanerp và bất kì lập trình nào muốn tìm hiểu về chương trình lập trình phần mềm Daisanerp