Daisanerp Time Off - Quản lý nghỉ phép toàn diện

Quản lý nghỉ phép & vắng mặt của nhân viên 


ĐĂNG KÝ NGAY


Quản lý ngày phép của nhân viên

Giám sát tất cả các ngày nghỉ của nhân viên

Giám sát ngày nghỉ của mỗi nhân viên. Nhân viên nhập yêu cầu để quản lý phê duyệt và xác nhận. Thực hiện mọi tác vụ chỉ trong vài cú nhấp chuột. Lịch trình của mỗi nhân viên cũng được cập nhật tương ứng.

Các nhà quản lý có được cái nhìn tổng thể về lịch nghỉ của cả nhóm, nhờ đó có thể tổ chức nhóm tốt và dễ dàng lên kế hoạch phân phối nhiệm vụ trong thời gian vắng mặt các thành viên.


Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu nghỉ phép

Xử lý tất cả các yêu cầu từ nhân viên

Cho phép nhân viên tự ghi lại các yêu cầu xin nghỉ phép của mình, và nhận email thông báo cho từng yêu cầu mới. Quyết định phê duyệt hay từ chối những yêu cầu này, và thêm một ghi chú vào lời từ chối của bạn để giải thích cho nhân viên.

Tạo báo cáo và lập kế hoạch trước

Công cụ báo cáo đơn giản

Tạo báo cáo chỉ với một cú nhấp chuột cho mỗi yêu cầu nghỉ phép, cùng với chi tiết về loại phép, nhân viên, bộ phận và thậm chí cho toàn bộ công ty. Nhận số liệu thống kê về những người nghỉ và đảm bảo bạn giữ năng suất ở mức cao nhất.

Leirirede mong muốn cải thiện vấn đề nhân sự. Nhờ có Daisanerp, các nhân viên có thể ghi lại thời gian họ đăng nhập và đăng xuất theo thời gian thực và module Nghỉ phép giúp họ quản lý thời gian nghỉ phép dễ dàng hơn. Dòng liên lạc giữa cán bộ phụ trách nhân sự và nhân viên giờ đây được cải thiện hơn trước rất nhiều.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Trước khi sử dụng Daisanerp, bảng chấm công của nhân viên BIG không được tích hợp vào phần mềm của họ. Điều này khiến cho họ phải nhập dữ liệu nhiều lần và dẫn đến nhiều hệ quả phức tạp. Giờ lịch trình trong Outlook của họ được tích hợp với hệ thống Daisanerp và đơn xin nghỉ phép và phê duyệt có thể quản lý ngay trong Daisanerp. Nhờ có thể quản lý ngày nghỉ và giờ làm ngay tại một nơi, BIG có thể lập lịch làm việc cho các bộ phận một cách dễ dàng!

Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Daisanerp khác

 Kế toán

Tự động thu thập và phân bổ chi phí hàng về kho, cập nhật vào giá vốn từng sản phẩm và giá trị kho hàng. 

Tìm hiểu Ứng dụng kế toán Daisanerp Accounting  Mua hàng

Đồng bộ thông tin NCC, giá cả, thời gian giao hàng. Tự động tạo đề xuất mua hàng khi cần cung ứng. 

Tìm hiểu Phần mềm mua hàng Daisanerp Purchase  Bán hàng

 Cung cấp thông tin về hàng bán chạy, số lượng bán ra trong các giai đoạn, hỗ trợ lên kế hoạch cung ứng.

Tìm hiểu Daisanerp Sales  Hàng tồn kho

Kiểm soát hoạt động kho, đồng bộ dữ liệu, củng cố lệnh cung ứng khi cần thiết.                            

Tìm hiểu Daisanerp MRP Trải nghiệm ngay ONE APP Daisanerp Time Off hoàn toàn miễn phí!
Nâng cao hiệu quả quản lý quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp

Đăng ký ngay