PLM - Quản lý vòng đời sản phẩm 

cho những công ty hiện đại. 


ĐĂNG KÝ NGAY

 Miễn phí trọn đời phần mềm PLM

 Không giới hạn số người sử dụng  


Quản lý các điều chỉnh kỹ thuật

với giao tiếp theo thời gian thực.


Giao tiếp hiệu quả là chìa khóa quản lý các thay đổi kỹ thuật. Daisanerp PLM khai thác sức mạnh của mạng xã hội doanh nghiệp để giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn thông qua nhiều phòng ban. Mỗi người chỉ theo dõi những nội dung cần thiết, cách thức phê duyệt rất đơn giản và các thảo luận về tài liệu được tập trung và cập nhật ngay lập tức.

Tích hợp Quản lý Tài liệu

đối với các bản vẽ, bảng việc và tài liệu liên quan đến chất lượng.

Chuyển thông tin cho bộ phận sản xuất kèm theo cảnh báo trên bảng công tác hoặc trang tổng quan tại khu vực sản xuất.

Đính kèm tài liệu trực tiếp vào BoM, định tuyến hay bất cứ đâu.

Dễ dàng quản lý nhiều phiên bản tài liệu. Ứng dụng Daisanerp PLM mạnh mẽ và dễ sử dụng.

Phiên bản thông minh

với tính năng hợp nhất và so sánh khác biệt hiệu quả.

Không cần phải đồng bộ EBoM và MBoM. Odoo tự điều chỉnh mọi phòng ban cho phù hợp trên cùng một tài liệu vì vậy bạn có thể theo dõi những thay đổi trong nhiều phiên bản hiệu quả.

Với Daisanerp PLM, bạn có thể làm việc song song trên một số phiên bản của cùng một BoM và chỉ áp dụng các khác biệt để quản lý nhiều thay đổi.


Tích hợp và liên kết dữ liệu với các ứng dụng khác của Daisanerp

 Các phần mềm quản lý doanh nghiệp ​khác được tích hợp và liên kết dữ liệu với phần mềm quản lý  

 Kế toán

Tự động thu thập và phân bổ chi phí hàng về kho, cập nhật vào giá vốn từng sản phẩm và giá trị kho hàng.                                                                                   Tìm hiểu Ứng dụng kế toán Daisanerp Accounting 


 Mua hàng

Đồng bộ thông tin NCC, giá cả, thời gian giao hàng. Tự động tạo đề xuất mua hàng khi cần cung ứng. 

Tìm hiểu Phần mềm mua hàng Daisanerp Purchase 

 Bán hàng

 Cung cấp thông tin về hàng bán chạy, số lượng bán ra trong các giai đoạn, hỗ trợ lên kế hoạch cung ứng.                                          
Tìm hiểu Phần mềm bán hàng Daisanerp Sales  Hàng tồn kho

Kiểm soát hoạt động kho, đồng bộ dữ liệu, củng cố lệnh cung ứng khi cần thiết.                                                                                                           Tìm hiểu Phần mềm quản lý kho Daisanerp MRP Trải nghiệm ngay ONE APP Daisanerp PLM hoàn toàn miễn phí!
Ứng dụng ngay để doanh nghiệp bạn tăng trưởng vượt bậc

    Đăng ký ngay